مشارکت بازرگانی

گروه ماک با تکیه بر کادر تخصصى و مجرب در بخش بازرگانى و بازاریابى در ایران و خارج از ایران آماده مشارکت در پروژه‌هاى بازرگانى توجیه‌ پذیر در امر صادرات و واردات کالاها با دوره‌هاى کوتاه مدت و بلند مدت است. این گروه از طرح‌ها و پروژه‌هاى پیشنهادى اشخاص حقیقى و حقوقى همسو با سیاست‌هاى خود به عنوان سرمایه‌گذار یا مجرى استقبال می‌کند. هم‌چنین گروه ماک با بهره‌ گیرى از شبکه ارتباطى وسیع و شناخت دقیق از عرضه و تقاضاى کالاهاى بازرگانى،
می‌تواند ارتباطات کارى مؤثرى میان بازیگران مختلف بازار برقرار کند.