ویزا و مسترکارت – می کارد

می کارد ، اراعه خدمات اعطای کارت ویزا و مستر معتبر با حساب بانکی متصل به سویفت می باشد.

مراجعه به وب سایت می کارد