سرمایه گذاری

ویژگیها و الزامات سرمایه‏ گذاری در صنایع مختلف به شکلی است که طرحهای سرمایه‌ گذاری بایستی مبتنی بر دانش فنی و فناوری تولید اثبات شده داخلی یا خارجی بوده و امکان حضور در بازار رقابتی را فراهم سازد.  هدف شرکت در این بخش ،سرمایه گذاری و همکاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیتهای توجیه پذیر تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج و داخل کشور و مدیریت اقتصادی این سرمایه گذاریها.

 

متقاضیان مشارکت با شرکت لازم است درخواست رسمی خود را به نحو مقتضی به اطلاع برسانند. پس از بررسی اولیه درخواست،  ظرف چند روز با متقاضی مربوطه جهت تبادل اطلاعات تماس گرفته میشود. لازم است متقاضیان به همراه درخواست خود مستندات لازم در ارتباط با معرفی خود اعم از  صورت های مالی منتشر شده، اسناد هویتی مدیران شرکت، آخرین تغییرات سهامداران شرکت، مجوزهای اخذ شده از ارگان های ذیربط، طرح تجاری و مطالعات اولیه امکان سنجی طرح را ارسال نمایند.این اطلاعات برای سرمایه گذاران حقیقی نیز مورد نیاز می باشد.

 

این سرمایه گذاری مشترک میتواند در دو قالب ذیل انجام پذیرد:

 

ارائه طرح های توجیه پذیر سرمایه گذاری به شرکت

طرحهای مورد نظر باید از توجیه کامل فنی، اقتصادی و مالی برخوردار بوده و طرح کسب و کار به تایید شرکت برسد.

 

در طرحهای مبتنی بر دانش فنی خارجی، مشارکت تامین کننده تکنولوژی و ایجاد شراکت دارای ارجحیت خواهد بود

 

مشارکت شرکت، از طریق شرکتهای تخصصی، در ایجاد شرکت و اجرای طرح به نحوی خواهد بود که سرمایه‏ گذاری مشترک ماهیت خصوصی داشته باشد.

 

منابع مالی مورد نیاز برای اجرای سرمایه گذاری از محل آورده های طرفین و اخذ تسهیلات بانکی (ارزی و ریالی) تامین می گردد.

 

به منظور پوشش ریسک های احتمالی، طرح های سرمایه‌ گذاری باید دارای نرخ بازده داخلی به میزان حداقل ۲۵% باشند

 

توانمندی و سوابق اجرایی، فنی و مدیریتی در ارتباط با راه ‏اندازی و اداره کسب و کار موردنظر.تامین دانش فنی (تدارک دانش فنی توسط متقاضی، تعلق داشتن دانش فنی به متقاضی، دانش فنی ثبت شده در مراجع معتبر، پایلوت و نمونه آزمایشگاهی و نیمه صنعتی) میزان پیشرفت مطالعات انجام شده توسط متقاضی در هنگام درخواست مشارکت (ایده، انجام مطالعات پیش امکانسنجی(PFS) و انجام مطالعات امکانسنجی(FS) و داشتن مصوبه وام بانکی از نکات مثبت در ارزیابی شریک بخش خصوصی به شمار می رود

 

مشارکت و سرمایه گذاری به عنوان سرمایه گذار در طرح های مورد تایید و مصوب شرکت

افراد حقیقی و شرکت ها میتوانند با در اختیار قرار دادن سرمایه های خود در پروژ های شرکت مشارکت نماید.شرکت طبق قراردادهای منعقد شده با سرمایه گذاران بازگشت اصل و سود حاصله را تضمین می نماید.


مزایای مشارکت در پروژه های شرکت

۱– مدیریت حرفه‌ای با برخورداری از پشتوانه کارشناسی: بهره‌گیری از مدیران حرفه‌ای که توانایی تحلیل بازارهای مختلف سرمایه گذاری در ابعاد مختلف را دارند، عمدتاً موفق به کسب بازده مناسب و قابل توجه می‌گردند.

 

۲-  تنوع،انعطاف‌پذیری و کنترل ریسک سرمایه‌گذاری: با افزایش تنوع در سرمایه‌گذاری می‌توان خطر سرمایه‌گذاری را کاهش داد.شرکت دارای سرمایه‌گذاری بزرگ در پروژه های مختلف می باشد که میتواند خطر سرمایه‌گذاری را به حداقل برساند.

 

۳-  نقدشوندگی عالی: با توجه به اینکه سرمایه گذاری شرکت در پروژه ای کوتاه مدت و میان مدت صورت میگیرد لذا این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهند که در سریعترین زمان ممکن سرمایه‌گذاری خود را تبدیل به پول نقد نمایند .

 

۴- شفافیت و اطلاع‌رسانی سریع:
کلیه طرح ها و پروژه های شرکت دارای کار کارشناسی دقیق بوده و شرکت می تواند کلیه مستندات طرح ها را در اختیار سرمایه گذاران محترم قرار دهد.قراردادهای منعقده با شرکت کاملا شفاف بوده  و منافع طرفین در آن به طور کامل لحاظ گردیده است.

 

۵-   صرفه‌جویی نسبت به مقیاس : طبیعی است که یک سرمایه‌گذار به تنهایی امکان پرداخت هزینه‌های مشاوره یا استفاده از تحلیل های سرمایه گذاری در طرح های مختلف  و تحلیلگری را نخواهد داشت ولی با کنار هم قرار گرفتن سرمایه‌های عموم سرمایه‌گذاران، امکان استفاده از مزایای این چنین فراهم خواهد شد.