خدمات مالی بین المللی

شرکت سرمایه گذاری ماک  انواع خدمات مالی بین‌المللی را ارائه می‌دهد.
این خدمات به افراد داخل و خارج از ایران به صورت‌های مختلف در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.
دراین راستا برای جلب رضایت هموطنان عزیزو کاهش ریسک حمل پول نقددرسفرهای برون مرزی ، این شرکت آماده تامین و ارائه کارتهای مستر و ویزا بصورت بانام و باقابلیتهای مختلف را دارد