درباره شرکت

شرکت سرمایه گذاری ماک (مهر ایرانیان کیش ) – ” سهامی خاص” در اسفند ماه ۱۳۹۴ تاسیس و تحت شماره ثبت ۱۲۸۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۰۵ دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ومعنوی منطقه آزادکیش به ثبت رسید.

مرکز اصلی شرکت :

واقع در مشهد، برج تجاری ، اداری سلمان طبقه ۹واحد۲ می باشد.

 

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۴ اساسنامه بصورت خلاصه عبارتست از:

سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی ، صنعتی ، عمرانی و بازرگانی از طریق سرمایه های داخلی و خارجی